Wifi

Home-wifi-security-issuesOleme valmis ehitama ka keerukatesse tingimustesse kvaliteetseid WiFi (802.11a/b/g/n) levialasid nii tubastesse kui ka välistingimustesse alates võrgu projekteerimisest kuni paigaldusjärgse hoolduse pakkumiseni. Pakkumuse koostamisele eelneb objekti ja vajaduste kaardistamine, et püstitatav lahendus täidaks soovitud eesmärke.